Integritetspolicy

Integritetspolicy på Optoeye AB

Det nya allmännadataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018. Systet med GDRP är att alla EU-länder ska ha samma dataskyddslagar samt ge medborgare mer kontroll över hur och när deras uppgifter används.

Hantering av personuppgifter

Kundsekretes är viktig för oss på Optoeye AB. Vi hanterar kundsekretes på ett ansvarsfullt sätt.

Optoeye AB är personuppgiftsansvarig för anställdas uppgifter.

Personlig data

Med personlig data menas all information som anställde har lämnat hos oss, tex namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, foto och bankkontonummer.

Anställdas ansvar

Anställ skall alltid logga ut ur sitt konto (mina sidor) när hän avslutar en session för att försäkra sig om att andra inte kan komma åt anställdes privata personliga information.

Vilken information samlar vi in:

Se ovan under Personlig information

Ändamål med behandling:

  • för att bekräfta och verofiera din identitet och kontaktuppgifter
  • för att kunna förmedla information
  • för att utbetala lön och dylikt

Lagstiftning för behandling:

Uppfyllda avtal och åtagande vi har gentemot dig

Hur länge sparar vi dina personuppgifter:

Personuppgifter lagras hos Optoeye AB så länge anställningen är aktuellt och i 10 år efter avslutad anställning för att kunna dokumentera företagsuppgifter gentemot myndigheter och gällande lagstiftning.

Dina rättigheter:

Du skall ha kontroll över dina uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagen tillgång till följande rättigheter:

  • rätt till tillgång (register utdrag) Du kan begära utdrag över registerad personuppgifter och verifiera den information vi har om dig
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korregerad
  • Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderad om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för syftet de samlades in. Om uppgifterna är sparad pga en lagstiftad skyldighet att spara viss information har du inte rätt att kräva dessa raderas.

Har du klagomål?

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter, har du rätt att lämna dessa till landets tillsynsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen som ansvarar för uppföljning och tillsyn av oss och andra bolag som hanterar personuppgifter

Kontakt uppgift:

Datainspektion

Telefon: 08-6576100

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Kontaktuppgift till Optoeye AB

Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller vill använda någon av dina rättigheter kopplad till hantering av personuppgifter, kontakta info@optoeye.se

Vår webbplatsadress är: http://www.optoeye.se.